Til skoler

Jeg er betydningsfuld

En enkelt vej til et stærkt mentalt helbred

hos børn og unge

En indsats i skolen, der støtter børn, undervisere og forældre, så de hjælper hinanden og løfter ansvaret for bedre trivsel

i fællesskab.


Vores børn reagerer på deres omgivelser! Derfor ligger svaret på deres trivsel ofte i omgivelserne, og vi skal som venner, undervisere og forældre være villige til at se på, hvordan vi lytter til, spørger og støtter dem, vi omgås. 

Det kræver en indsats at stå stærkt mentalt – det kræver desværre meget mindre at skabe grobund for at føle sig forkert, gøre sig afhængig af andres meninger og lade angsten vokse indeni. Men når vi har de rigtige redskaber til at støtte børn og unge i at stå stærkere, og vi bruger hinanden til at løfte opgaven, så hverken børn, undervisere eller forældre står alene, så vil det opleves som en aflastning - samtidig med, at vi gør en markant og vedvarende forskel.  
 

Vi kan være en betydningsfuld ven, en betydningsfuld lærer, en betydningsfuld forælder. Og i virkeligheden er det nogle helt enkle værktøjer, som vi alle sammen kan bruge i hverdagen, der forebygger og afhjælper mistrivsel – og som med fælles hjælp kan skabe en livsstilsændring, der sparer tid og kræfter. Det er afgørende, at både forældre, lærere og elever får samme viden og arbejder sammen om bedre trivsel. Alle har betydning for hinanden.  

Alle tre grupper skal forstå, hvordan nervesystemet påvirker os. Når der er uro i nervesystemet, bliver vores mentale tilstand udfordret. Når vi har et roligt nervesystem, så er vi fulde af livskraft. Det gælder os alle. Og vi kan hjælpe hinanden godt på vej ved at udelade vores egne holdninger og bud på løsninger ved at: 
 

  • Lytte ufordømmende 
  • Spørge opmærksomt 
  • Støtte anerkendende 


Projektet 'Jeg er betydningsfuld' består af:

- Intro med tovholdere online

- Fire on demand videoer til forældre og undervisere (varighed 6-13 min.)

- tre workshops på skolen (en til hhv. forældre, elever og undervisere)

- Opfølgning på onlinemøde med tovholdere

- Øvelser til middagsbordet og klassen (inkl. hæfte til alle)

- Plakater (til skolen)

- Postkort (til alle)

- Snorarmbånd (til alle)

 

Konflikter, både dem indeni og udenpå, opstår, når indtryk ikke kan få et udtryk. Når vi ikke bliver anerkendt for det, vi føler, og ikke får lov til at udtrykke os, så slår det knuder indeni. Både som venner, undervisere og forældre kan vi let opleve, at vi både lytter, spørger og støtter, men hvis vi kun lytter og spørger halvt og gerne vil komme med bud på egne løsninger, så betyder vores indsats ikke så meget. Derfor er det vigtigt, at vi bruger kræfterne rigtigt, så vi kan gøre en reel forskel for de mennesker, vi omgås. 

 

’Jeg er betydningsfuld’ er en trivselsindsats til skoler både for de yngste og de ældste klassetrin. Forløbet er tilrettelagt, så det sluger mindst muligt af den sparsomme tid for både elever, undervisere og forældre. 
Forløbet varer to måneder, men kulturændringen er vedvarende. Projektet evalueres ved start, slut og efter fire måneder i samarbejde med skolens tovholder.


Pris

Skoleprojekt 'Jeg er betydningsfuld': 28.900 kr. ex moms.

(Gælder v. booking inden 31.12.2023).

Herefter er prisen 34.900 kr. ex moms.

Begge priser er for max. 60 elever.